PORSGRUND
MUSIKFORENINGS
ORKESTER

Vi har spilt
 
Hør oss
 
Bli med
 
Musiker
 
Kontakt
 

Hvis du spiller i orkesteret bør du ha en brukerident på https://spond.com. Der blir datoer og informasjon om alle øvelser og konserter lagt ut, og det er mulig å kommentere eller å melde fra om man kommer eller ikke. Snakk med orkesterets leder hvis du ikke har en slik brukerident.

Spond